سینما خانگی۱۰۰۰وات ال جی LG LHD657

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

1000وات
Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse
5.1
فرمتهای رایج
YES
      دارد