پرداخت در محل فقط برای همشهریان گناوه ای امکان پذیر است و به صورت پیک رایگان میباشد.