خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده فروشگاه به شرح زیر است:

بازار گناوه 7 روز فرصت برای بازگشت کالا درنظر گرفته است.

از تاریخ 97/06/1 شرایط ضمانت و برگشت کالا
1مدت زمان گارانتی 7روزه  می باشد چک و تعویض
2  درصورت برگشت کالای معیوب تمامی هزینه رفت و برگشت برعهده فروشگاه است ولی در صورتی که مشتری قصد تعویض محصول را دارد هزینه رفت و برگشت برعهده خود مشتری است
3  کالای برگشتی خود را قبل از اتمام گارانتی 7روزه در بسته بندی محکم وقرار دادن تمام لوازم جانبی حتی کارتون محصول با ذکر کامل ایراد فنی و تنها به ادرس فروشگاه  ارسال شود و غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه ما نمی باشد.
4 هر گونه دست کاری و باز شدن محصول تنها به معنای ابطال ضمانت می باشد و تعویض نمی شود و با هزینه خود مشتری برگشت داده می شود

5 درصورت هر گونه ایراداتی قبل از ارسال بایدحتما مدیریت فروشگاه را در امور گذاشته  و بعد ارسل شوند در صورت عدم جواب قبل از اینکه گارانتی تمام شود جنس خود را ارسال کنید در غیر از این صورت هیچ بهانه ای پذیرفته نمیشود.